Bunalıma giren insanlara manevi destek çalışmaları .

İnsanların bunalıma girme ve manevi hastalıklara yakalanma sebepleri iki türlüdür:
Birincisi: Dinden uzak bir hayat tarzı benimsemektir. İnsanların yaratılışında bir ulu kudrete inanmak, ona güvenmek ve ibadet etmek vardır. Ruhun tapma, boyun eğme, güvenme ve ibadet etme ihtiyacı karşılanmadığı zaman o hastalanır.
İnsan taş da olsa, put da olsa, bir inek de olsa mutlaka bir tanrıya inanmak ister. Bu inanç onu manen sağlıklı tutar. Bir Müslüman, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a inanır; fakat kullukta ihmalkâr olursa manevi hastalıklara müptela olabilir. Bu itibarla Müslümanın hem dünya hem de ahiret saadetini elde edebilmesi için inançlarının gereği olan ibadet ve taatleri yerine getirmelidir. İyi bir Müslüman madden de manen de sağlıklı olur. O’halde burada en önemlisi niyettir. Eğer niyet iyi olmazsa, doğru yolda olunsa bile sapıtılır. Yalnız her hususta niyet iyi olur ve rıza-i bariye varsa, yanlış yolların çokluğu bile o kişiyi şaşırtmaz. Kur’an-ı Kerim bu hususu şöyle bildirir:
“Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun göğsünü İslama açar. Kimi de (niyet ve ameline göre) sapıklıkta bırakmak isterse, (İslamı kabule karşı) sanki göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah iman etmeyenlere bir azap/bir rüsvaylık verir.”[38] Rabbimiz bu âyet-i kerimede yaratmış olduğu kâinattaki kanuna işaret ederek misal veriyor; insan göğe doğru yükseldikçe nasıl oksijen azalıp basınç düştüğünden göğsü daralıp teneffüs etmesi güçleşiyorsa, İslam-ı içine sindiremeyenlerin de İslam‘a karşı içlerinin daralacağı İslam-ı yaşayanlar çoğaldıkça daha da bunalacağı anlatılıyor.
Bir mümin, küfre ve şirke düşürecek söz ve fiillerden uzak durmalıdır ki, imanı ve ameli ona fayda versin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Kim ki şirke düşerse o kimseyi insan ve cin şeytanları ezim ezim ezer”[39] Çünkü “Şeytan insanda vücutta kanın dolaşması gibi dolaşır.”[40] buyurmakta.
İkincisi: Kusur işlemek, haksızlığa uğramak veya yersiz vesveseye kapılmaktır.
Kusurları sebebiyle Allah nezdinde değersizleştiğini, bu nedenle kusurlarıyla birlikte ibadet etmenin gereksizliğini, ibadet etse bile kabul olunmayacağını düşünen müminler, maalesef manevi hastalıklara yakalanmaktadır. Böyleleri kendisinin kusurlu olduğunu bilir, bir kusuru işledikten sonra kalkıp ibadet etmeyi “nedense” uygun bulmaz. Sonra da ibadetlerden büsbütün uzaklaşır. Oysa kusurunu fark ettiği an tövbe ve istiğfar ediverse hem ruhen rahatlar hem de Allah’ın istediği, sevdiği bir kul oluverir. Zira “tövbe eden, günah işlememiş gibidir. Allah tövbe ederek temizlenenleri sever.”[41]

18.07.2015

Paylaş
BARIŞMA BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
TERCÜBELİ GÜVELİNİR MEDYUM ATAKAN HOCA.
GÜVENİLİR MEDYUMLAR MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
TÜRKİYENİN ÜNLÜ MEDYUMU ATAKAN HOCA 05344714189
BÜYÜ BOZAN MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
SOĞUTMA BÜYÜSÜ YAPAN MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
MEDYUM HOCALAR ANKARA MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
KAŞIK BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
AŞIK ETME BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN 05344714189
AŞK ACISINA ÇÖZÜM MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
ANKARADA RAHMANİ BÜYÜ YAPAN MEDYUMLAR MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
MEDYUM HOCA ANKARA MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
ANKARA MEDYUMU ÜNLÜ ATAKAN HOCA 05344714189
KALİTELİ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
EN HIZLI MEDYUM HOCALAR MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
AŞIK ETME BÜYÜSÜ ÜNLÜ MEDYUM ATAKAN 05344714189,
UZAKTAN BAĞLAMA BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
BÜYÜ NASIL ANLAŞILIR ÇÖZÜLÜR ÜNLÜ MEDYUM ANKARA ATAKAN HOCA 05344714189
BÜYÜ ÇÖZEN ÜNLÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
DOĞRU MEDYUM SEÇİMİ ÜNLÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
ANKARA MEDYUMU ÜNLÜ ATAKAN HOCA GERİ GETİRME BÜYÜSÜ 05344714189.
EBEDİ SONSUZ AŞK BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
YILDIZNAME BAKIMI MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
HUZUR BULMA MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
HUZUR BULMA MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
GERÇEK MEDYUM MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
MEDYUM BAKIM MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
GERÇEK MEDYUMLAR MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
TÜRKİYENİN ÜNLÜ MEDYUMU 05344714189
ÖZEL MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
EVLİLİK BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
GERİ GETİRME BÜYÜSÜ 05344714189
EN İYİ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
BİRLEŞTİRME BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA.
KISMET AÇMA ÇOK HIZLI MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
AŞIK ETME BÜYÜSÜ ZARARLIMIDIR MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
AŞİK ETME BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
AŞIK ETME BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
EN HIZLI BÜYÜLER MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
GERİ GETİRME BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
DERİM MEDYUM HOCALAR MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189..
DÜRÜST MEDYUM HOCALAR MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
EN İYİ MEDYUMLAR www.medyumatakanhoca.com 05344714189
DÜNYACA ÜNLÜ MEDYUM ATAKAN HOCA www.medyumatakanhoca.com 05344714189
SEVGİLİMİN GERİ DÖMESİ BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN 05344714189
TÜRKİYEDE EN ÜNLÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189.
GERİ GETİRME BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
AYIRMA BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189
KISMET AÇMA BÜYÜSÜ MEDYUM ATAKAN HOCA 05344714189


Powered by Bilcom