Bunalıma giren insanlara manevi destek çalışmaları .

İnsanların bunalıma girme ve manevi hastalıklara yakalanma sebepleri iki türlüdür:
Birincisi: Dinden uzak bir hayat tarzı benimsemektir. İnsanların yaratılışında bir ulu kudrete inanmak, ona güvenmek ve ibadet etmek vardır. Ruhun tapma, boyun eğme, güvenme ve ibadet etme ihtiyacı karşılanmadığı zaman o hastalanır.
İnsan taş da olsa, put da olsa, bir inek de olsa mutlaka bir tanrıya inanmak ister. Bu inanç onu manen sağlıklı tutar. Bir Müslüman, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a inanır; fakat kullukta ihmalkâr olursa manevi hastalıklara müptela olabilir. Bu itibarla Müslümanın hem dünya hem de ahiret saadetini elde edebilmesi için inançlarının gereği olan ibadet ve taatleri yerine getirmelidir. İyi bir Müslüman madden de manen de sağlıklı olur. O’halde burada en önemlisi niyettir. Eğer niyet iyi olmazsa, doğru yolda olunsa bile sapıtılır. Yalnız her hususta niyet iyi olur ve rıza-i bariye varsa, yanlış yolların çokluğu bile o kişiyi şaşırtmaz. Kur’an-ı Kerim bu hususu şöyle bildirir:
“Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun göğsünü İslama açar. Kimi de (niyet ve ameline göre) sapıklıkta bırakmak isterse, (İslamı kabule karşı) sanki göğe çıkıyormuş gibi onun göğsünü dar ve sıkıntılı yapar. Böylece Allah iman etmeyenlere bir azap/bir rüsvaylık verir.”[38] Rabbimiz bu âyet-i kerimede yaratmış olduğu kâinattaki kanuna işaret ederek misal veriyor; insan göğe doğru yükseldikçe nasıl oksijen azalıp basınç düştüğünden göğsü daralıp teneffüs etmesi güçleşiyorsa, İslam-ı içine sindiremeyenlerin de İslam‘a karşı içlerinin daralacağı İslam-ı yaşayanlar çoğaldıkça daha da bunalacağı anlatılıyor.
Bir mümin, küfre ve şirke düşürecek söz ve fiillerden uzak durmalıdır ki, imanı ve ameli ona fayda versin. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Kim ki şirke düşerse o kimseyi insan ve cin şeytanları ezim ezim ezer”[39] Çünkü “Şeytan insanda vücutta kanın dolaşması gibi dolaşır.”[40] buyurmakta.
İkincisi: Kusur işlemek, haksızlığa uğramak veya yersiz vesveseye kapılmaktır.
Kusurları sebebiyle Allah nezdinde değersizleştiğini, bu nedenle kusurlarıyla birlikte ibadet etmenin gereksizliğini, ibadet etse bile kabul olunmayacağını düşünen müminler, maalesef manevi hastalıklara yakalanmaktadır. Böyleleri kendisinin kusurlu olduğunu bilir, bir kusuru işledikten sonra kalkıp ibadet etmeyi “nedense” uygun bulmaz. Sonra da ibadetlerden büsbütün uzaklaşır. Oysa kusurunu fark ettiği an tövbe ve istiğfar ediverse hem ruhen rahatlar hem de Allah’ın istediği, sevdiği bir kul oluverir. Zira “tövbe eden, günah işlememiş gibidir. Allah tövbe ederek temizlenenleri sever.”[41]

18.07.2015

Paylaş
ÇALIŞMA ALANLARIM
Aldatan Eşleri Eve Bağlama
Aile İçi Huzur Muhabbet Çalışmaları
Ahlaklı, Yapıcı, Yol Gösterici Medyum
Hakkımda..!
Büyü bozan medyum ATAKAN HOCA
Medyum çalışmaları özel medyum Atakan hoca
Tavsiye medyum hoca medyum Atakan hoca
En iyi medyumlar medyum Atakan hoca.
Tavsiye edilecek medyum Atakan hoca.
Soğutma büyüleri medyum Atakan hocadan çözüm
Özel medyum Atakan hoca.
Derin medyum Atakan hoca.
medyum türkiye çalışmalarım medyum atakan hoca
Büyü bozan tercübeli medyum atakan hoca
Aşk bağlama muhabbet şirinlik büyüleri özel ve çok etkili medyum atakan hoca
Manevi sıkıntılarınıza yardımcı olan medyum Atakan hoca.
2017 Burç Yorumları
ünlü medyum Atakan hoca özel çalışmalarıyla çok farklı
Medyumlar Ankara medyum Atakan hoca
Güvenilir tercübeli medyum Atakan hoca
Medyumlar medyum Atakan hoca.
Türkiyenin medyumu Atakan hoca.
Sanat dünyası medyumu Medyum Atakan hoca
Nazar değmeden önce koruma Medyum Atakan hoca.
Rüya tabirleri uzmanı medyum Atakan hoca
Türkiyenin ve halkın özel medyum hocası.
Çok hızlı etkili aşk sevgi büyüleri özel .
Türiyede tek cinsellik bağlama
Dil bağlama özel.
İstanbul ankara çok özel.
Şiriklik büyüsü Ankara
Ayırma büyüsü çok özel.
Güvenilir ahlaklı özel hoca.
Özel hocanan ilk bilinmiyen özellikler
Türkiyenin büyü çözen rahmani hocası
Büyü çözen dünyaca ünlü ilim sahibi medyum atakan hoca.
İSTANBUL medyumu atakan hoca.
Ankara medyum ve hocaları çok özel medyum atakan hoca.
Umutsuzluk yok Dua var
Sevdiğinden ayrılınca ağlama!
Rahmani yönde havas ilmiyle çalışılıp sıkıntıların çözümünü mutlu sona eriştirmek.
İnsanlara ve sevdiğine şirin gözükme çok özel çalışmalarla.
Yıldız düşüklüğü yaşıyanlara son.
Dünyaca ünlü halkın medyumu medyum Atakan hoca .
Mesleğinde kaliteli ilim sahibi özgüveni çok yüksek üstad.
Eski sevgilinizi yada giden eşinizi geri kazanmak için ne yapabilirsiniz.
Ömürlük aşk bağlama cabbar büyüsü kişiye özel.
Güzel ahlaklı yetenekli dürüst vicdanlı medyum
Bunalıma giren insanlara manevi destek çalışmaları .


Powered by Bilcom